فهرست

برگزاری جلسه بررسی مسایل و مشکلات مدارک ارسال به سامانه سپاس

دکتر یمین فیروز مدیر محترم آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه ضمن خیر مقدم به اعضای جلسه، در خصوص اجرایی شدن دستورالعمل ابلاغی تاکید و مواردی را درخصوص مشکلات و تعاملات با شرکت بیان کردند. در ادامه کارشناسان مراکز درمانی نظرات، انتقادات و پیشنهادات خود را در خصوص خدمات پشتیبانی شرکت پویا سامانه ارائه نمودند مقرر گردید کارشناس های IT و HIS بیمارستان ها و شرکت پویا سامانه با همکاری یکدیگر نسبت به صحت وارسال بموقع پرونده های ارسالی به سپاس اقدام نمایند.

حضور مدیر و کارشناسان اداره آمار و فناوری در دانشگاه علوم پزشکی ایران

در راستای تکمیل مطالعات چگونگی اجرایی سازی سامانه جامع آماری و MIS دکتر یمین فیروز مدیر آمار و فناوری دانشگاه بهمراه کارشناسان اداره روز سه شنبه مورخ ۱۸ مهرماه ۱۳۹۶ از مدیریت آمار و فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه علوم پزشکی ایران بازدید نمودند .

نشست صمیمی دکتر ربیعی ریاست محترم دانشگاه با کارکنان مدیریت آمار و فناوری

دکتر ربیعی ریاست محترم دانشگاه، روز سه شنبه مورخ ۱۷ مردادماه ۱۳۹۶ ضمن بازدید از بخش های مختلف اداره آمار و فناوری در جمع کارکنان این اداره حاضر شد و در نشستی صمیمی با همکاران این حوزه، از نزدیک در جریان مسایل و مشکلات این مدیریت قرار گرفت.

جلسه دموی نرم افزار و سخت افزار Smart Bed برگزار گردید

در راستای اجرای برنامه عملیاتی و توسعه خدمات الکترونیک سلامت با دعوت از شرکت پویا سامانه روز شنبه مورخ ۷ مردادماه ۱۳۹۶ با حضور رابط IT معاونت درمان و بیمارستان آیت آله روحانی جلسه دموی نرم افزار Smart Bed در مدیریت آمار و فناوری دانشگاه برگزار گردید.

برگزاری جلسه توجیهی برنامه عملیاتی و ارزیابی عملکرد حوزه آمار و فناوری دانشگاه

جلسه توجیهی برنامه عملیاتی و ارزیابی عملکرد حوزه آمار و فناوری با حضور دکتر یمین فیروز مدیریت اداره آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی بابل و کلیه رابطین فناوری اطلاعات برگزار شد.

همایش مجازی معاونین آموزشی

برگزاری اولین همایش مجازی معاونین آموزشی دانشگاه و دانشکده های سراسر کشور با حضور معاونین آموزشی در تاریخ ۱۳۹۶/۳/۳۰ در محل مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی بابل