فهرست

برگزاری جلسه هماهنگی بین بخشی در خصوص راه اندازی بانک اطلاعاتی جامع پزشکی

در راستای توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداری جلسه ای با حضور مدیریت آمار و فناوری اطلاعات و دکتر سیمین موعودی مدیر اجرایی معاونت آموزشی و کارشناسان آمار برگزار گردید.

بازدید رئیس دانشگاه از مدیریت آمار و فناوری اطلاعات و اتاق سرور دانشگاه

جناب آقای دکتر ربیعی رئیس محترم دانشگاه در تاریخ 1/10/94 از مدیریت آمار و فناوری اطلاعات بازدید به عمل آورده و از نزدیک در جریان مسایل و مشکلات این حوزه قرار گرفتند.

تقدیر مشاور محترم وزیر از مدیریت اداره آمار و فناوری اطلاعات و نماینده سپاس دانشگاه

جناب آقای دکتر حسین ریاضی مشاور محترم وزیر مراتب سپاس و قدردانی خود را از مدیر آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه، جناب آقای دکتر موسی یمین فیروز و همچنین نماینده سپاس این دانشگاه سرکار خانم مهندس مهسا عطایی اعلام نمود.

بازدید مدیریت آمار و فناوری اطلاعات از دانشکده پرستاری رامسر

جناب آقای دکتر یمین فیروز مدیریت اداره آمار و فناوری اطلاعات به همراه آقای مهندس عموزاده کارشناس مسئول اداره روز شنبه مورخ 29/9/93 از دانشکده پرستاری رامسر بازدید بعمل آوردند.