بارگزاری
فهرست

راه های ارتباط

آدرس :
مازندران، بابل، خیابان گنج افروز، دانشگاه علوم پزشکی بابل، مدیریت فناوری اطلاعات
تلفن :
۰۱۱-۳۲194721
فکس :
۰۱۱-32194727

برای ارسال فرم تماس تمام فیلدها را تکمیل کنید. پاسخ به ایمیل شما ارسال خواهد شد.

رایانامه :

فرم تماس