فهرست

وب سایت جدید دانشکده توانبخشی با طراحی واکنش گرا و امکانات جدید مانند گزارش تصویری ، دسته بندی محتوا ، برچسب گذاری و ... بروز رسانی شد.