فهرست

جلسه معرفی داشبورد مدیریتی HIS پویا سامانه

جلسه ی معرفی داشبورد مدیریتی HIS با حضور دکتر یمین فیروز مدیر محترم آمار و فناوری دانشگاه علوم پزشکی بابل و کارشناسان آن واحد در محل مدیریت آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه برگزار شد.

دکتر یمین فیروز مدیر محترم آمار و فناوری دانشگاه ضمن خیر مقدم به اعضای جلسه در خصوص اهمیت نرم افزار داشبورد مدیریتی HIS  و کارکردهای آن در مدیریت ماژول های HIS در بیمارستان مباحثی را مطرح کردند و از حضور مهندس یعقوب پور نماینده شرکت پویا سامانه تقدیر کردند و تاکید کردند با توجه به اولویت های برنامه عملیاتی می بایست هرچه سریع تر با تعامل بین مراکز درمانی و شرکت های تامین کننده HIS در استقرار داشبوردهای مدیریتی اقدام عملی صورت گیرد.

پس از بیانات دکتر یمین فیروز، مهندس یعقوب پور نماینده شرکت پویا سامانه به معرفی و دمو برنامه داشبورد مدیریت HIS  بیمارستان ها پرداختند و در مورد اهداف این داشبورد توضیحاتی ارائه دادند. همچنین سیستم نوبت دهی آن شرکت را نیز معرفی نمودند.

جلسه معرفی داشبورد مدیریتی HIS در دانشگاه علوم پزشکی بابل

جلسه معرفی داشبورد مدیریتی HIS در دانشگاه علوم پزشکی بابل

جلسه معرفی داشبورد مدیریتی HIS در دانشگاه علوم پزشکی بابل