فهرست

برگزاری آزمون الکترونیک دستیاری قلب و عروق osce

آزمون الکترونیک دستیاری قلب و عروق osce بصورت مشترک بین دانشگاه های علوم پزشکی کشور برگزار شد.

این آزمون در تاریخ ۹۶/۱۲/۳ به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و با شرکت سایر دانشگاههای علوم پزشکی بصورت آزمون الکترونیکی برگزار شد.

برگزاری آزمون الکترونیک دستیاری قلب و عروق osce بصورت الکترونیکی در دانشگاه علوم پزشکی بابل

برگزاری آزمون الکترونیک دستیاری قلب و عروق osce بصورت الکترونیکی در دانشگاه علوم پزشکی بابل

برگزاری آزمون الکترونیک دستیاری قلب و عروق osce بصورت الکترونیکی در دانشگاه علوم پزشکی بابل