فهرست

یکم تا هفتم اسفند ، هفته مهندسی و پنجم اسفند روز مهندس بر همه مهندسان ایران زمین به ویژه مهندسان IT مبارک باد.

شکوفایی تمدن بشر، برآیند ایده های مهندسین تلاشگر است
روزت مبارک مهندس