فهرست

دومین جلسه دوره آموزشی ضمن خدمت حاکمیت فاوا

جلسه دوم دوره آموزشی ضمن خدمت حاکمیت فاوا در روزهای شنبه مورخ ۹۶/۱۲/۹ از ساعت ۸ الی ۱۳ در کلاس آموزش ضمن خدمت واقع در طبقه فوقانی معاونت تحقیقات و فناوری (گزینش سابق) با حضور کلیه رابطین و کارشناسان فناوری اطلاعات برگزار گردید.

دومین جلسه دوره آموزشی ضمن خدمت حاکمیت فاوا