فهرست

بازدید از خوابگاه خواهران و پاسخ به سئوالات دانشجویان در خصوص مشکلات اینترنت

دکتر یمین فیروز مدیریت اداره آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی بابل از خوابگاه خواهران بازدید کردند

دکتر یمین فیروز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی بابل روز دوشنبه مورخ 6 آبان ماه از خوابگاه خواهران بازدید کردند و از نزدیک مسایل و مشکلات دانشجویان را مورد بررسی قرار دادند. در این بازدید دکتر یمین فیروز،  مهندس عموزاده و آقای خبازنیا به سئوالات دانشجویان پاسخ دادند و ابراز امیدواری کردند با توجه به افزایش پهنای باند اینترنت دانشگاه محدودیت استفاده از اینترنت صبح دانشحویان برداشته خواهد شد و از لحاط حجم و سرعت نیز تغییرات قابل توجه ای ایجاد خواهد شد.

در خصوص نقاط کور بعضی از واحدهای خوابگاهی هم مقرر گردید، با مساعدت مالی معاونت فرهنگی و دانشجویی تعداد اکسس پوینت اضافه شده و سوئیت های دانشجویان کارشناسی ارشد نیز در آینده ای نزدیک به سرویس اینترنت مجهز گردند.