فهرست

سومین جلسه کمیته دانشگاهی نظام ارجاع

سومین جلسه کمیته دانشگاهی نظام ارجاع با حضور دکتر ظفرمند مدیر کل بیمه سلامت استان روز شنبه مورخ ۱۷ شهریورماه ۱۳۹۷ در محل دفتر ریاست برگزار گردید.

در این جلسه هماهنگی های لازم بین دانشگاه و بیمه های پایه جهت آمادگی لازم برای استقرار نظام ارجاع در شهرستان بابل صورت پذیرفت.