فهرست

وبینار اجرای موثر برنامه های طرح تحول سلامت و مدیریت منابع، فرآیندها و کاهش هزینه ها

وبینار اجرای موثر برنامه های طرح تحول سلامت و مدیریت منابع، فرآیندها و کاهش هزینه ها با حضور دکتر جلالی ریاست دانشگاه علوم پزشکی و دکتر جهانیان معاونت توسعه و پشتیبانی برگزار شد.