فهرست

جلسه هیات رئیسه دانشگاه علوم پزشکی بابل در دفتر مدیریت فناوری اطلاعات

جلسه هیات رئیسه محترم دانشگاه روز یکشنبه اول مهرماه ۱۳۹۷ در محل دفتر مدیریت آمار و فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه برگزار گردید.

در این جلسه دکتر یمین فیروز گزارشی از عملکرد اداره آمار و فناوری ارائه دادند و در خصوص پروژه در دست اتمام مرکزداده نیز توضیحاتی ارائه نمودند. در ادامه دکتر قاسم زاده معاون محترم درمان دانشگاه در خصوص اهمیت به روز رسانی HIS مراکز درمانی، یکپارچه سازی آن و همچنین اجرای پروژه نظام ارجاع با همکاری اداره آمار و فناوری و معاونت بهداشتی توضیحات مبسوطی ارائه دادند. و در نهایت در راستای مباحث مرتبط با حوزه IT دکتر یمین فیروز ضمن تشریح فرآیندهای فنی نظام ارجاع بر ضرورت یکپارچه سازی HIS ها با توجه به سیاست کلان دانشگاه و همچنین چگونگی مراحل اجرای آن باتوجه به ساختار و پوشش شرکت های تامین کننده آن نرم افزار و چالش های پیش رو توضیحاتی را ارائه دادند و مقرر گردید در این خصوص با هماهنگی معاونت محترم درمان و روسای مراکز درمانی اقدامات لازم صورت پذیرد.