فهرست

برپایی غرفه دانشگاه علوم پزشکی بابل در همایش ملی آمار

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی بابل، دکتر یمین فیروز از برگزاری همایش ملی آمار برای اولین بار توسط دفتر آمار و فناوری اطلاعات و ارتباطات وزارت بهداشت در سالن همایش رازی اول و دوم آبان ماه خبر داد.

دکتر یمین فیروز گفت: همایش ملی آمار برای اولین بار توسط دفتر آمار و فناوری اطلاعات و ارتباطات وزارت بهداشت با هدف ارائه آخرین دستاوردها و فعالیتهای این حوزه در سالن همایش رازی تهران آغاز شد.

گفتنی است: سخنرانی و کارگاههای این همایش با موضوعات الزامات قانونی و کاربردی نظام آماری مدرن، گذر از نظام آمارهای سنتی به آمارهای ثبتی مبنا، آمار و ساختارهای قانونی، استانداردهای سالنامه آماری، ارائه نتایج ارزیابی ادارات آمار دانشگاه علوم پزشکی، استفاده از آمار و اطلاعات نظام سلامت و بهره وری می باشد.

قابل ذکر است در حاشیه این همایش غرفه دانشگاه علوم پزشکی بابل در کنار سایر دانشگاهها به ارائه آخرین دستاوردها می پردازد.