فهرست

پنجمین جلسه ی شورای IT دانشگاه برگزار گردید.

پنجمین جلسه ی شورای IT دانشگاه علوم پزشکی بابل با حضور اعضا در تاریخ ۱۵ دی ۱۳۹۵ برگزار گردید.

پنجمین جلسه شورای IT دانشگاه روز چهارشنبه مورخ 15 دی ماه 1395 با حضور ریاست محترم دانشگاه و معاونت توسعه، آموزشی و پژوهشی و مسئول دفتر ریاست دانشگاه و سایر اعضای جلسه در محل دفتر ریاست برگزار گردید. در این جلسه دکتر یمین فیروز مدیریت آمار و فناوری دانشگاه گزارش مفصلی از عملکرد آن مدیریت ارائه دادند و مهمترین دستاورد دانشگاه در حوزه آمار و فناوری را در سال 95 تقویت بستر و زیرساخت شبکه و همچنین توسعه پهنای باند اینترنت دانشگاه اعلام نمودند. ایشان ابراز امیدواری کردند با توجه به افزایش پهنای باند اینترنت دانشگاه به میزان 70 مگ تحول چشمگیری در توسعه دولت الکترونیک و توسعه آموزش مجازی بوجود خواهد آمد.