فهرست

برگزاری جلسه بررسی مسایل و مشکلات مدارک ارسال به سامانه سپاس

دکتر یمین فیروز مدیر محترم آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه ضمن خیر مقدم به اعضای جلسه، در خصوص اجرایی شدن دستورالعمل ابلاغی تاکید و مواردی را درخصوص مشکلات و تعاملات با شرکت بیان کردند. در ادامه کارشناسان مراکز درمانی نظرات، انتقادات و پیشنهادات خود را در خصوص خدمات پشتیبانی شرکت پویا سامانه ارائه نمودند مقرر گردید کارشناس های IT و HIS بیمارستان ها و شرکت پویا سامانه با همکاری یکدیگر نسبت به صحت وارسال بموقع پرونده های ارسالی به سپاس اقدام نمایند.

خانم مهندس عطایی و  آقای مهندس اکبری اشاره به موارد فنی و عمومی  نرم افزار HIS داشتند برای بهبود وضعیت عملکرد سامانه HIS در بیمارستان های تحت پوشش شرکت پویا سامانه مقرر گردید آموزش سامانه فوق  برای پرسنل تعیین شده صورت پذیرد.

همکارای شرکت پویا سامانه گزارشی از آخرین عملکرد نرم افزار در بیمارستانها ارائه دادند و برای حل مشکل لینک در سامانه های مربوطه راهکاری در پیش گیرند.

برای رفع مشکل قسمت هایی از سامانه HIS ای که در مرکز فاطمه زهرا استفاده می شود (مربوط به طرح برکت) در روزی از قبل هماهنگ شده با حضور کارشناسان نرم افزار شرکت پویا سامانه و فناوری اطلاعات دانشگاه در خود مرکز فاطمه زهرا پیگیری و خواسته های مرکز فوق انجام پذیرد.

برای مشاهده ی عکس در اندازه بزرگتر بر روی آن کلیک کنید