فهرست

اولین جلسه هماهنگی استقرار سیستم اطلاعات مدیریتی(MIS) دانشگاه

اولین جلسه هماهنگی برای استقرار سیستم اطلاعات مدیریتی دانشگاه روز دوشنبه مورخ 27 آذرماه با حضور دکتر ربیعی ریاست محترم دانشگاه و معاونین در محل دفتر ریاست برگزار گردید.در این جلسه ابتدا دکتر جهانی مسئول بسته اعتبار بخشی گزارشی از فرایند و نتایج اعتبار بخشی سال گذشته دانشگاه ارائه دادند و تاکید کردند دانشگاه کلان منطقه یک دو سال فرصت دارند تا سامانه MIS را در دانشگاههای خود مستقر کنند.

در ادامه دکتر یمین فیروز مدیر فناوری اطلاعات در خصوص اهمیت و کارکردهای داشبوردهای مدیریتی توضیحاتی ارائه دادند و تاکید کردند دانشگاه با بیش از 30 پایگاه داده، در زمینه ذخیره و سازماندهی عملکرد قابل قبولی دارد ولی MIS به سازمان کمک خواهد کرد که از این داده ها در تصمیم سازی و حل مشکل استفاده بهینه ای نماید.

مهندس سوادکوهی نماینده شرکت برجاس نیز نمونه های داشبوردهای مدیریتی حوزه های درمان، آموزش و توسعه را که در دانشگاههای دیگر راه اندازی کرده بودند معرفی و به سئوالات مدعوین پاسخ دادند. دکتر نوین نیک بخش معاون محترم آموزشی دانشگاه ضمن استقبال از اجرای این پروژه به اهمیت صحت داده ها و روزآمدی آن تاکید کردند و نیاز دانشگاه را در حوزه MIS فراتر از داشبوردهای موجود و ارائه شده، دانستند و تاکید کردند در این خصوص از تجربیات دانشگاههای پیشرو نیز استفاده گردد. در نهایت دکتر ربیعی ریاست محترم دانشگاه ضمن تشکر از نماینده شرکت برجاس، وجود سیستم MIS را برای تصمیم سازی و آینده نگری ضروری دانستند و ابراز امیدواری کردند با برنامه ریزی دقیق و در نظر گرفتن کلیه جوانب، دانشگاه بتواند در استقرار این سیستم موفق عمل نماید.