فهرست

جناب آقای مهندس کیایی، درگذشت پدرخانم عزیزتان را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض می نمائیم.

درگذشت نابهنگام حاج موسی گرائیلی همکار بازنشسته دانشگاه علوم پزشکی بابل را به خانواده محترم ایشان تسلیت عرض نموده و از خداوند سبحان اجر اخروی برای آن عزیز سفرکرده و صبروبردباری برای خانواده آن مرحوم مسئلت داریم

حاج موسی گرائیلی