فهرست

درمانگاههای بیمارستان شهید بهشتی به پرونده الکترونیک سلامت تجهیز می شوند

در جلسه ای که روز سه شنبه مورخ 25 آبان ماه 1395 در محل مدیریت آمار و فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه علوم پزشکی بابل برگزار گردید نرم افزار مدیریت مطب پارس تک معرفی و امکانات و قابلیت های آن مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت. در این جلسه دکتر یمین فیروز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه ضمن تاکید بر لزوم  اجرای پروژه پرونده الکترونیک سلامت، توجه به مسایل و چالشهای آن ازجمله همپوشانی و تداخل کارکردی آن با نرم افزار HIS را متذکر شدند. در این جلسه بعد از بررسی مسایل و مشکلات مهندس حیدری امکانات و قابلیت های نرم افزار مدیریت مطلب پارس تک را برشمردند و در نهایت مقرر گردید پروژه الکترونیکی کردن پرونده های بیماران سرپائی آن مرکز بصورت پایلوت در یکی از درمانگاهها، به اجرا گذاشته شود.

مشاهده ی آرشیو اخبار

آخرین اخبار دانشگاه

۰۴ , اردیبهشت , ۱۳۹۶ /125 /18
دکترموعودی متخصص رادیولوژی دهان، فک و صورت دانشگاه علوم پزشکی

دکترموعودی متخصص رادیولوژی دهان، فک و صورت دانشگاه علوم پزشکی

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی بابل، متخصص رادیولوژی دهان، فک و صورت دانشگاه علوم پزشکی بابل ،در حال حاضر تستهای غربالگری برای سرطانهای شایع در کشور توسط پزشکان انجام می شود و به علت هزینه های بالای این برنامه و امکانات زیادی که نیاز دارد مراکز بهداشتی نمی توانند آن را انجام دهند.
۰۲ , اردیبهشت , ۱۳۹۶ /132 /18