فهرست

درمانگاههای بیمارستان شهید بهشتی به پرونده الکترونیک سلامت تجهیز می شوند

در جلسه ای که روز سه شنبه مورخ 25 آبان ماه 1395 در محل مدیریت آمار و فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه علوم پزشکی بابل برگزار گردید نرم افزار مدیریت مطب پارس تک معرفی و امکانات و قابلیت های آن مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت. در این جلسه دکتر یمین فیروز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه ضمن تاکید بر لزوم  اجرای پروژه پرونده الکترونیک سلامت، توجه به مسایل و چالشهای آن ازجمله همپوشانی و تداخل کارکردی آن با نرم افزار HIS را متذکر شدند. در این جلسه بعد از بررسی مسایل و مشکلات مهندس حیدری امکانات و قابلیت های نرم افزار مدیریت مطلب پارس تک را برشمردند و در نهایت مقرر گردید پروژه الکترونیکی کردن پرونده های بیماران سرپائی آن مرکز بصورت پایلوت در یکی از درمانگاهها، به اجرا گذاشته شود.

مشاهده ی آرشیو اخبار

آخرین اخبار دانشگاه

کاشت نهال نارنج در بیمارستان آیت الله روحانی

کاشت نهال نارنج در بیمارستان آیت الله روحانی

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی بابل ، نهال نارنج توسط دکتر ملک زاده معاون تحقیقات وفناوری وزیر بهداشت ،دکتر ربیعی رئیس دانشگاه علوم پزشکی بابل و دیگر مسئولین در بیمارستان آیت الله روحانی بابل کاشته شد.
۲۱ , اسفند , ۱۳۹۵ /95 /18
همایش علمی سرطان مری باحضور دکتر ملک زاده معاون وزیر بهداشت

همایش علمی سرطان مری باحضور دکتر ملک زاده معاون وزیر بهداشت

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی بابل ،همایش علمی سرطان مری باحضور دکتر ملک زاده معاون وزیر بهداشت ،دکتر ربیعی رئیس دانشگاه علوم پزشکی بابل و جمعی از اساتید و اعضای هیأت علمی مورخ 19/12/95 در بیمارستان آیت الله روحانی برگزار شد .
۲۱ , اسفند , ۱۳۹۵ /82 /18