فهرست

جلسه دموی نرم افزار و سخت افزار Smart Bed برگزار گردید

در راستای اجرای برنامه عملیاتی و توسعه خدمات الکترونیک سلامت با دعوت از شرکت پویا سامانه روز شنبه مورخ ۷ مردادماه ۱۳۹۶ با حضور رابط IT معاونت درمان و بیمارستان آیت آله روحانی جلسه دموی نرم افزار Smart Bed در مدیریت آمار و فناوری دانشگاه برگزار گردید.

همایش مجازی معاونین آموزشی

برگزاری اولین همایش مجازی معاونین آموزشی دانشگاه و دانشکده های سراسر کشور با حضور معاونین آموزشی در تاریخ ۱۳۹۶/۳/۳۰ در محل مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی بابل

برگزاری نشست مجازی با ریاست محترم دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی کشور

نشست مجازی با ریاست محترم دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی کشور در روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۶/۳/۲۹ با حضور دکتر سید مظفر ربیعی در محل مدیریت آمار و فناوری برگزار شد.