فهرست

جلسه وب کنفرانس معاونین درمان و رؤسای بیمارستان های تابعه دانشگاه علوم پزشکی با حضور مقام عالی وزارت

جلسه وب کنفرانس معاونین درمان و روسای بیمارستان های تابعه دانشگاه علوم پزشکی با حضور مقام عالی وزارت و معاون محترم درمان در روز یکشنبه ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ برگزار شد. در این جلسه دکتر سید فرزاد جلالی سرپرست دانشگاه علوم پزشکی بابل به همراه معاونت درمان بصورت وب کنفرانس حضور پیدا کردند.

جلسه دموی نرم افزار و سخت افزار Smart Bed برگزار گردید

در راستای اجرای برنامه عملیاتی و توسعه خدمات الکترونیک سلامت با دعوت از شرکت پویا سامانه روز شنبه مورخ ۷ مردادماه ۱۳۹۶ با حضور رابط IT معاونت درمان و بیمارستان آیت آله روحانی جلسه دموی نرم افزار Smart Bed در مدیریت آمار و فناوری دانشگاه برگزار گردید.