فهرست

کارگاه آموزش امنیت سایبری

کارگاه آموزش امنیت سایبری ویژه کارشناسان فناوری و رابطین IT چهارشنبه ۹ آبان ماه ۱۳۹۷ ساعت ۹ الی ۱۲ در مکان سالن شورا EDC دانشگاه علوم پزشکی بابل برگزار می شود.