فهرست

کارگاه آموزشی آشنایی با نرم افزار تولید محتوی استورلاین

در راستای توانمند سازی اعضای هیات علمی دانشگاه، دبیرخانه بسته توسعه آموزش مجازی دانشگاه کارگاه آموزشی آشنایی با نرم افزار تولید محتوی استورلاین را در تاریخ شنبه ۱۹ مرداد برگزار نمود.

قابل ذکر است این کارگاه بصورت وبینار در سطح دانشگاههای کلان منطقه نیز ارائه گردید.