فهرست

برگزاری جلسه کمیته فنی مدیریت آمار و فناوری اطلاعات

جلسه کمیته فنی کارشناسان فناوری اطلاعات با دستور کار مدیریت آمار و فناوری اطلاعات تشکیل شد.

به گزارش مدیریت آمار و فناوری اطلاعات کمیته فنی مدیریت آمار و  فناوری اطلاعات با حضور مدیریت آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه، کارشناسان این مدیریت و مراکز آموزشی درمانی، ۹ صبح روز سه شنبه چهاردهم تیر ماه سال جاری در در سالن کنفرانس مرکز تحقیقات طب سنتی و تاریخ پزشکی دانشگاه برگزار گردید.

در ابتدا آقای مهندس سید مهدی اکبری، مدیریت آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه ضمن تشکر از حضور کارشناسان فناوری اطلاعات، به بررسی مصوبات جلسه قبل پرداختند. در ادامه توضیحاتی در خصوص، اهمیت داشتن نقشه شبکه برای دانشگاه و واحدهای تابعه، مجازی سازی سرورها، ارسال هفتگی فایل اکسل نسخه نویسی الکترونیک و بررسی مشکلات اجرای این پروژه در مراکز فوق، برگزاری کارگاه‌های آموزشی عمومی برای کارکنان و دوره های تخصصی برای پرسنل حوزه فناوری اطلاعات بیان نمودند.

در خاتمه سایرکارشناسان فناوری اطلاعات حاضر در جلسه، و پیشنهادات خود را در خصوص مسایل و مشکلات پیش رو در مراکز اعلام نمودند.