فهرست

همایش مدیران آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور

مهندس سید مهدی اکبری مدیریت آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی بابل در همایش مدیران آمار و فناوری اطلاعات دانشکده‌ها و دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور و سازمان‌های تابعه حضور بهم رساند.

 این همایش با عنوان تحقق دولت الکترونیک و با دستور کار نظام جامع سلامت الکترونیک، امنیت اطلاعات، ساماندهی سامانه‌ها یکشنبه ۱۲ ام تیر ماه سال جاری رأس ساعت ۸ صبح برگزارشد.