فهرست

لیست شرکت‌های غیر مجاز

با توجه به ضوابط و مقررات ابلاغی مرکز مدیریت راهبردی افتا هر گونه عقد قرارداد و استفاده از محصولات نرم افزاری و سخت افزاری از شرکت‌های زیر ممنوع می باشد.

# نام شرکت شناسه ملی
۱ پیشگامان تجارت امن ایرانیان ۱۴۰۰۶۱۰۵۷۷۱۲
۲ شرکت یکتا وب افزار شرق  
۳ محصولات و تجهیزات شرکت Trend Micro