بارگزاری ، شکیبا باشید
فهرست
مهندس مهدی اکبری

مهندس مهدی اکبری

مدیریت آمار و فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه علوم پزشکی بابل

 

جزئیات تماس

تلفن مستقیم ۰۱۱-۳۲۱۹۴۷۲۷ ------ ۰۱۱-۳۵۱۳۲۰۰۱
تلفن داخلی ۲۷۵
فکس ۰۱۱-۳۲۱۹۴۷۲۷
پست الکترونیکی s_mehdiakbari@yahoo.com