بارگزاری ، شکیبا باشید
فهرست
مهندس سید مهدی اکبری

مهندس سید مهدی اکبری

مدیریت آمار و فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه علوم پزشکی بابل

 

جزئیات تماس

تلفن مستقیم ۰۱۱-۳۵۱۳۲۰۰۱
تلفن داخلی ۲۲۳-۲۲۱
فکس ۰۱۱-۳۲۱۹۴۷۲۷
پست الکترونیکی s_mehdiakbari@mubabol.ac.ir - s_mehdiakbari@yahoo.com