فهرست

نشست صمیمی دکتر ربیعی ریاست محترم دانشگاه با کارکنان مدیریت آمار و فناوری

دکتر ربیعی ریاست محترم دانشگاه، روز سه شنبه مورخ ۱۷ مردادماه ۱۳۹۶ ضمن بازدید از بخش های مختلف اداره آمار و فناوری در جمع کارکنان این اداره حاضر شد و در نشستی صمیمی با همکاران این حوزه، از نزدیک در جریان مسایل و مشکلات این مدیریت قرار گرفت.

دکتر ربیعی در این نشست فعالیت های چندسال اخیر این حوزه را بسیار چشمگیر و خوب ارزیابی کرد و تاکید کردند دانشگاه همچنان در حوزه آمار و فناوری نیاز به تلاش و کار بیشتر دارد و تاکید کردند چنانچه به دنبال توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداری در سازمان ها هستیم راهی جزء توجه به این حوزه نخواهیم داشت و مهمتر اینکه در دولت تدبیر و امید توجه به فناوری اطلاعات و بحث توسعه زیرساخت ها در الویت بوده است. در این جلسه دکتر یمین فیروز مدیریت آمار و فناوری دانشگاه ضمن خیرمقدم به دکتر ربیعی از حمایت ها و نگاه ویژه ایشان به این حوزه تقدیر و تشکر کردند و دستاوردهای حوزه ی آمار و فناوری را در حوزه توسعه خدمات الکترونیک تشریح نمودند. در ادامه همکاران بخش اداری، شبکه و نرم افزار و سخت افزار مسایل و مشکلات خود را مطرح نمودند.

نشست صمیمی دکتر ربیعی ریاست محترم دانشگاه با کارکنان مدیریت آمار و فناوری
نشست صمیمی دکتر ربیعی ریاست محترم دانشگاه با کارکنان مدیریت آمار و فناوری
نشست صمیمی دکتر ربیعی ریاست محترم دانشگاه با کارکنان مدیریت آمار و فناوری
نشست صمیمی دکتر ربیعی ریاست محترم دانشگاه با کارکنان مدیریت آمار و فناوری
نشست صمیمی دکتر ربیعی ریاست محترم دانشگاه با کارکنان مدیریت آمار و فناوری