فهرست

جلسه دمو سامانه اینترنتی پزشکان شفا داک

جلسه دمو سامانه اینترنتی پزشکان شفا داک با حضور نماینده ی آن شرکت در محل مدیریت اداره آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی بابل برگزار شد.

جلسه بررسی سامانه نوبت دهی آنلاین در دانشگاه علوم پزشکی بابل