فهرست

دوره آموزشی ضمن خدمت حاکمیت فاوا

جلسه اول دوره آموزشی ضمن خدمت حاکمیت فاوا در روزهای شنبه مورخ 5/12/96 از ساعت 8 الی 13 در کلاس آموزش ضمن خدمت واقع در طبقه فوقانی معاونت تحقیقات و فناوری (گزینش سابق) با حضور کلیه رابطین و کارشناسان فناوری اطلاعات برگزار گردید.