فهرست

جلسه دمو داشبورد مدیریتی صدف

جلسه ارائه و نمایش امکانات داشبورد مدیریتی صدف در دفتر مدیریت آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی بابل با حضور مدیریت و کارشناسان آن مرکز و بصورت ویدئو کنفرانس برگزار شد.