فهرست

برگزاری جلسه کمیته فنی ستاد هدایت نظام ارجاع

جلسه مذکور با موضوع بررسی کندی سرعت ماژول نظام ارجاع HIS با حضور معاون محترم درمان دانشگاه، مدیر آمار و فناوری و همچنین مدیر عامل شرکت پویا سامانه روز یکشنه مورخ ۸ مهرماه ۱۳۹۷ در محل دفتر معاونت درمان برگزار گردید.

در این جلسه ضمن تشریح مسایل و مشکلات مربوط باتوجه به تست انجام شده ارتباط بین سطح یک و سطح دو، مسایل فنی موضوع مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و مقرر گردید شرکت مذکور با ارائه ماژول تحت وب ضمن شخصی سازی اینترفیس مذکور نسبت به رفع مشکل کندی اقدام نماید.