فهرست

اولین جلسه هماهنگی برای برگزاری وبینار هپاتیت C و B

اولین جلسه هماهنگی برای برگزاری مناسب وبینار هپاتیت C و B در محل مدیریت آمار و فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه برگزار گردید.

اولین جلسه هماهنگی برای برگزاری مناسب وبینار هپاتیت C و B که قرار است  در تاریخ 29 دی ماه 1395 با همکاری با همکاری انجمن هپاتیت ایران، معاونت بهداشتی و مدیریت آمار و فناوری در دانشگاه برگزار گردد روز یکشنبه ساعت 9:30 الی 11 در محل مدیریت آمار و فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه برگزار گردید. این جلسه که با حضور جناب آقای فتحی نماینده انجمن هپاتیت ایران برگزار شد در خصوص چگونگی اجرای برنامه بحث و تبادل نظر گردید و مقرر گردید این برنامه با ارائه پهنای باند مناسب بصورت وب کنفرانس نیز در دسترس متقاضیان قرار گیرد.