فهرست

بازدید مسئول بسته توسعه آموزش مجازی دانشگاه از دانشکده مجازی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

جناب آقای دکتر یمین فیروز مسئول بسته توسعه آموزش مجازی دانشگاه در راستای اهداف و ماموریت برنامه تحول و نوآوری در آموزش پزشکی و دانش افزایی و کسب ایده برای اقدامی موثرتر و نزدیک به استاندارد های ملی در زمینه آموزش مجازی ...

جناب آقای دکتر یمین فیروز مسئول بسته توسعه آموزش مجازی دانشگاه علوم پزشکی

برای مشاهده ی خبر اینجا کلیک کنید.