فهرست

جناب آقای مهندس حسین پور، درگذشت پدربزرگ عزیزتان را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض می نمائیم.

درگذشت نابهنگام حاج سید صادق انوری را به خانواده محترم ایشان تسلیت عرض نموده و از خداوند سبحان اجر اخروی برای آن عزیز سفر کرده و صبر و بردباری برای خانواده آن مرحوم مسئلت داریم .