فهرست

جلسه دموی نرم افزار و سخت افزار Smart Bed برگزار گردید

در راستای اجرای برنامه عملیاتی و توسعه خدمات الکترونیک سلامت با دعوت از شرکت پویا سامانه روز شنبه مورخ ۷ مردادماه ۱۳۹۶ با حضور رابط IT معاونت درمان و بیمارستان آیت آله روحانی جلسه دموی نرم افزار Smart Bed در مدیریت آمار و فناوری دانشگاه برگزار گردید.

در این جلسه که همزمان بصورت تحت وب نیز در سطح دانشگاه برگزار می گردید امکانات و قابلیت های بخش نرم افزاری و سخت افزاری محصول توسط مهندس یعقوب پور معرفی گردید.
قابل ذکر است این نرم افزار طی ماژولی به سیستم HIS بیمارستان متصل شده و بهمراه سخت افزاری که بر روی تخت بیمار نصب می گردد کلیه فرآیند در بخش ها را الکترونیکی می کند. این نرم افزار ارتباط دو سویه بین بیمار و پرستار، پرستار و پزشک و پزشک و بیمار برقرار خواهد نمود و پزشکان می توانند تنها با چند کلیک دستورات درمانی و دارویی خود را ثبت نمایند و این امکان نیز برای آنها فراهم می گردد تا بتوانند با گوشی همراه و تبلت وضعیت بیماران بستری خود را کنترل و مدیریت نمایند.

جلسه ی دموی نرم افزار و سخت افزار smart bed  در مدیریت آمار و فناوری دانشگاه علوم پزشکی بابل

جلسه ی دموی نرم افزار و سخت افزار smart bed  در مدیریت آمار و فناوری دانشگاه علوم پزشکی بابل