فهرست

برگزاری جلسه هماهنگی بین بخشی در خصوص راه اندازی بانک اطلاعاتی جامع پزشکی

در راستای توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداری جلسه ای با حضور مدیریت آمار و فناوری اطلاعات و دکتر سیمین موعودی مدیر اجرایی معاونت آموزشی و کارشناسان آمار برگزار گردید.

بازدید رئیس دانشگاه از مدیریت آمار و فناوری اطلاعات و اتاق سرور دانشگاه

جناب آقای دکتر ربیعی رئیس محترم دانشگاه در تاریخ 1/10/94 از مدیریت آمار و فناوری اطلاعات بازدید به عمل آورده و از نزدیک در جریان مسایل و مشکلات این حوزه قرار گرفتند.