فهرست

برگزاری وبینار منطقه ای بسته ی مأموریت گرایی و ارتقا توانمندی دانشگاه‌ها در بستر آمایش سرزمینی

در راستای اجرای برنامه عملیاتی بسته ی مأموریت گرایی و ارتقا توانمندی دانشگاه‌ها در بستر آمایش سرزمینی، با حظور مسئولین بسته ی مذکور وبیناری در روز سه شنبه مورخ ۹۸/۴/۱۸ در دفتر مدیریت آمار و فناوری اطلاعات برگزار شد.