فهرست

هفدهمین جلسه کمیته فنی کارشناسان فناوری اطلاعات

هفدهمین جلسه کمیته فنی کارشناسان فناوری اطلاعات با دستور کار مدیریت آمار و فناوری اطلاعات در بیمارستان شهید رجایی  بابلسر تشکیل شد.

به گزارش مدیریت آمار و فناوری اطلاعات، هفدهمین کمیته فنی مدیریت آمار و فناوری اطلاعات با حضور مدیریت آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه (جناب مهندس سید مهدی اکبری) کارشناسان این مدیریت و  واحدهای تابعه ، ۱۰ صبح یکشنبه بیست و پنجم تیر ماه سال جاری در مرکز بیمارستان شهید رجایی بابلسر  برگزار گردید.

در ابتدا جناب آقای دکتر خاکساریان مدیر محترم مرکز آموزشی درمانی شهید رجایی بابلسر، ضمن خیر مقدم، مطالبی در خصوص وابستگی راه اندازی سرویس های جدید وزارت بهداشت در HIS به حوزه IT و نیاز به نگاه ویژه به این حوزه در دانشگاه و واحدهای تابعه، فرسودگی سرور و سخت افزار های مرکز و نیاز مرکز به سیستم backup سخت افزاری برای سرور HIS مرکز، ارائه نمودند.

در ادامه آقای مهندس مهدی اکبری، مدیر آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه، ضمن تشکر توضیحاتی در خصوص، راه اندازی اینترنت BACKUP برای مراکز زیر مجموعه دانشگاه، (بعد از تصویب در هیات رئیسه دانشگاه و خرید تجهیزات سخت افزاری لازم)، امنیت، جداسازی اینترنت و اینترانت، سیستم متمرکز پکس در دانشگاه، بیان نمودند.

در خاتمه ضمن بررسی مصوبات جلسه کمیته فنی قبلی، کارشناسان فناوری اطلاعات مراکز نظرات، انتقادات و پیشنهادات خود را در خصوص مسایل و مشکلات پیش رو در مراکز اعلام نمودند