فهرست

نشست ادواری مدیران آمار و فناوری اطلاعات کلان مناطق آمایشی سلامت کشور

نشست ادواری مدیران آمار و فناوری اطلاعات کلان منطقه آمایشی سلامت کشور برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی مدیریت آمار و فناوری اطلاعات، نشست ادواری مدیران آمار و فناوری اطلاعات کلان منطقه آمایشی سلامت کشور امروز، چهارشنبه ۲۱ تیر ماه سال جاری، با حضور مدیران آمار و فناوری اطلاعات قطب به همراه رؤسای گروههای سخت افزار و آمار و نرم افزار ، رأس ساعت ۷ صبح در مجتمع فرهنگی و آموزشی شهید بهشتی بهزیستی شهرستان ساری برگزار شد.