فهرست

بروزرسانی سامانه آموزش مجازی نوید نیم سال اول تحصیلی ۱۴۰۰ - ۱۴۰۱

به گفته مهندس سید مهدی اکبری مدیریت آمارو فناوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی بابل بروزرسانی سامانه آموزش مجازی نوید نیم سال اول تحصیلی ۱۴۰۰ - ۱۴۰۱ در تاریخ و روز دوشنبه ۱۹ مهر ماه ۱۴۰۰ انجام گردید.

اطلاعیه مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه در خصوص فعال شدن حساب اینترنتی دانشجویان ورودی ۹۹

به گفته‌ی مهندس سید مهدی اکبری مدیریت آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی بابل دسترسی به اینترنت دانشگاه برای دانشجویان ورودی ۹۹ فعال شده است.

فراخوان طراحی لوگو دفتر آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت تا 5 اسفند ماه 95

به اطلاع می رساند دفتر آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی در نظر دارد لوگو (نشانه) متناسب با ماموریت ها و وظایف و جایگاه دفتر در وزارتخانه را طراحی نماید