فهرست

فراخوان طراحی لوگو دفتر آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت تا ۵ اسفند ماه ۹۵

به اطلاع می رساند دفتر آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی در نظر دارد لوگو (نشانه) متناسب با ماموریت ها و وظایف و جایگاه دفتر در وزارتخانه را طراحی نماید