فهرست

غرفه مدیریت آمار و فناوری و مرکز رشد دانشگاه علوم پزشکی بابل در نمایشگاه الکامپ بابل

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی بابل، نمایشگاه الکامپ یکم الی چهارم ۹۸ در مصلی شهر برگزار شد.

گفتنی است در غرفه مدیریت  آمار و فناوری و مرکز رشد دانشگاه علوم پزشکی بابل، جدیدترین پروژه های خدمات الکترونیک سلامت دانشگاه علوم پزشکی بابل یعنی نظام ارجاع، پرونده الکترونیک سلامت و سامانه یکپارچه نوبت دهی مراکز درمانی ارائه گردید.