فهرست

راه اندازی سالن آزمون با ۱۰۰ دستگاه کامپیوتر

سالن آزمون الکترونیک دانشگاه علوم پزشکی بابل با همکاری اداره آمار و فناوری اطلاعات راه اندازی و افتتاح شد.

 این مرکز دارای سالن اصلی مرکز  با ۱۰۰ جایگاه جهت آزمون، اتاق دیتا سنتر، اتاق مانیتورینگ، اتاق اداری، اتاق دیزل ژنراتور  و.. مجزا می باشد که با هزینه ای بالغ بر ۲۴ میلیارد ریال ساخته شده است.

 این مرکز در تیرماه سال جاری توسط کارشناسان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از نظر استانداردهای وزارت متبوع مورد تایید قرار گرفته است.

 مرکز فوق جهت آزمون های الکترونیک علوم پایه رشته های پزشکی و دندانپزشکی امتحانات دستیاری، پره‌انتری و امتحانات زبان انگلیسی در سطح ملی کاربرد دارد.