فهرست

جلسه هم اندیشی و بررسی مشکلات معاونت‌ها

جلسه هم اندیشی و بررسی مشکلات معاونت‌ها با دستور کار مدیریت آمار و فناوری اطلاعات تشکیل شد.

به گزارش مدیریت آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه شنبه بیست و پنجم تیر ماه سال جاری جلسه ای در خصوص بررسی مشکلات معاونت ها باحضور مدیریت آمار و فناوری اطلاعات، و کارشناسان ستادی و معاونت‌ها رأس ساعت ۹ صبح در سالن کنفرانس مرکز تحقیقات طب سنتی و تاریخ پزشکی برگزار گردید.

در طی این جلسه چگونگی اتصال کاربران، چالش‌های آموزشی، سرعت اینترنت، سخت افزارهای موجود و نیاز به ارتقا‌ی بعضی از سیستم ها و.......بررسی گردید.

 در خاتمه هر یک از کارشناسان در جلسه به بیان چالش‌ها و موانع و ارائه راهکارهای لازم دراین زمینه پرداختند.